Zaloguj się

Witamy w systemie rejestracyjnym kandydatów na studia AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ w WARSZAWIE

Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj następujące dokumenty:
 • dowód osobisty
 • świadectwo dojrzałości / ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej
 • aktualne, kolorowe zdjęcie w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242x301 pikseli i rozdzielczości 300 DPI (tzw. "zdjęcie legitymacyjne" lub "do dowodu tożsamości") • Twoja kandydatura na wybrany kierunek zostanie rozpatrzona w procesie rekrutacji pod warunkiem dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów. Termin dostarczenia dokumentów jest różny dla poszczególnych poziomów studiów.

  Pamiętaj, że w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej, wynoszącej 85 zł, możesz wskazać kierunki alternatywne w obrębie jednego Wydziału. Natomiast jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na kierunki w dwóch Wydziałach musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 170 zł. Termin płatności zależy od wybranego poziomu studiów, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w harmonogramie rekrutacji.

  OPŁATA REKRUTACYJNA NIE DOTYCZY STUDIÓW DOKTORANCKICH.

  Dodatkowe informacje związane z rejestracją uzyskasz w Dziekanatach wybranych Wydziałów (Kontakt z AON poniżej).

  Więcej informacji - www.akademia.mil.pl w sekcji "Kandydat".
  Uwaga cudzoziemcy !!!

  Podczas rejestracji w zakładce Ukończona szkoła średnia, przy określaniu rodzaju matury proszę wybrać opcję „stara matura”.

  Kandydaci po wybraniu kierunków nie będą mieli możliwości ich zmiany. Bardzo prosimy o przemyślane wybory kierunków.

  W procesie rejestracji, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Numer subkonta jest dostępny po zalogowaniu się na konto kandydata kilka minut po zakończonej rejestracji. Rachunek jest aktywny tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na niego tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega on likwidacji. Osoby przyjęte na studia opłacają czesne na inny indywidualny nr subkonta, który otrzymają po nadaniu nr albumu wraz z dostępem do Wirtualnej Uczelni.
  Zdjęcie dodawane w procesie rekrutacji jest wymagane do ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).


  Punkt rekrutacyjny WZiD dla studiów I i II stopnia czynny jest w pokoju 17 w budynku 94.
  tel. 261-813-754


  Punkt rekrutacyjny WBN dla studiów I i II stopnia czynny jest w pokoju 80 w budynku 25.


  Sugerowane przeglądarki: Internet Explorer / Mozilla Firefox

  © 2010 Akademia Sztuki Wojennej