Zaloguj się

Witamy w systemie rejestracyjnym kandydatów na studia 2016/17
AKADEMII OBRONY NARODOWEJ w WARSZAWIE


Listy osób zakwalifkowanych na studia I stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego
Listy osób zakwalifkowanych na studia I stopnia w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

Informujemy, iż warunkiem przyjęcia na studia I stopnia w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia jest dostarczenie kompletu dokumentów. Dotyczy to osób, które zalogowały się w systemie Rekrutacji on-line.

Komplet dokumentów:
- świadectwo dojrzałości;
- podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia;
- ankieta osobowa – wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- certyfikat z języka obcego (dotyczy kandydatów, którzy go posiadają);
- potwierdzenie wniesienia na subkonto AON opłaty rekrutacyjnej;
- fotografia x2 (format 35x45 mm).


Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj następujące dokumenty:
-dowód osobisty
-świadectwo dojrzałości / ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej
-aktualne, kolorowe zdjęcie w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242x301 pikseli i rozdzielczości 300 DPI (tzw. "zdjęcie legitymacyjne" lub "do dowodu tożsamości") - opis przygotowania zdjęcia w prezentacji i FAQ poniżej

Twoja kandydatura na wybrany kierunek zostanie rozpatrzona w procesie rekrutacji pod warunkiem dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów. Termin dostarczenia dokumentów jest różny dla poszczególnych poziomów studiów. Proszę zapoznać się z dostępnym poniżej harmonogramem rekrutacji 2016 / 2017.

Pamiętaj, że w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej, wynoszącej 85 zł, możesz wskazać kierunki alternatywne w obrębie jednego Wydziału. Natomiast jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na kierunki w dwóch Wydziałach musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 170 zł. Termin płatności zależy od wybranego poziomu studiów, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w harmonogramie rekrutacji 2016 / 2017.

OPŁATA REKRUTACYJNA NIE DOTYCZY STUDIÓW DOKTORANCKICH.

Dodatkowe informacje związane z rejestracją uzyskasz w Dziekanatach wybranych Wydziałów (Kontakt z AON poniżej).

Więcej informacji - www.aon.edu.pl w sekcji "Oferta kształcenia".
Uwaga cudzoziemcy !!!

Podczas rejestracji w zakładce Ukończona szkoła średnia, przy określaniu rodzaju matury proszę wybrać opcję „stara matura”. Opłaty za studia zawarte są poniżej w zakładce „Opłaty dla cudzoziemców”.Harmonogramem Rekrutacji 2016/2017
Prezentacja dla Kandydatów - PDF - Prosimy o zapoznanie się z prezentacją
Prezentacja dla Kandydatów - film
FAQ - Najcześciej Zadawane Pytania
Tabela opłat za studia
Zasady, warunki i tryb rekrutacji
Opłaty dla cudzoziemców
Kontakt z AON 2016

Kandydaci po wybraniu kierunków nie będą mieli możliwości ich zmiany. Bardzo prosimy o przemyślane wybory kierunków.

W procesie rejestracji, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Numer subkonta jest dostępny po zalogowaniu się na konto kandydata kilka minut po zakończonej rejestracji. Rachunek jest aktywny tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na niego tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega on likwidacji. Osoby przyjęte na studia opłacają czesne na inny indywidualny nr subkonta, który otrzymają po nadaniu nr albumu wraz z dostępem do Wirtualnej Uczelni.
Zdjęcie dodawane w procesie rekrutacji jest wymagane do ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).


Punkt rekrutacyjny WZiD dla studiów I i II stopnia czynny jest w pokoju 18 w budynku 94.
tel. 261-813-754

Warunki przyjęcia na studia w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia - w-zid.aon.edu.pl


Po zapoznaniu się z prezentacją i FAQ:


Sugerowane przeglądarki: Internet Explorer / Mozilla Firefox

© 2010 Akademia Obrony Narodowej